Uw Schoonheidsspecialiste Marrianne
Info > Wat is training?

Wat er allemaal komt kijken bij het wedstrijdzwemmen

 

Wat is training???

Trainen is een systematische toenemende belasting in frequentie, duur en intensiteit, waardoor de evenwichts- situatie van spieren verstoord wordt met als doel het prestatievermogen op te krikken.

Dit prestatievermogen kun je dan tot uiting laten komen in de wedstrijden. 

Er zijn een aantal principes waar je dit mee kunt bereiken. Naast deze principes spelen natuurlijk fysieke enpsychische factoren een grote rol. Ik zal proberen eea. uiteen te zetten zodat er een beter inzicht komt in deze materie.

Een aantal trainingsprincipes zijn

- Overload principe:

  Dit is meer trainen dan je eigenlijk aankunt.
- Supercompensatie: 

  Het lichaam meer belasten als dat hij aankan, dan volg er een rust periode. Als het goed gaat kom je

 dus steeds een stukje verder in niveau.
- Harmonie tussen arbeid en rust.
 
Rust en herstel op elkaar afstemmen.
  Dit hangt af van de getraindheid, herstelperiode,belasting, niveau, voeding herstelbevorderende

  maatregelen en  aanleg.
- Specifiek trainen:

  Je verbeterd wat je traint.
- Wet van de verminderde meeropbrengst:

  Hoe hoger het niveau en hoe langer  je traint hoe moeilijker het wordt om dit op te krikken.

Wat kun je trainen? 
      
-           Kracht
      -           Lenigheid
      -           Uithoudingsvermogen
      -           Snelheid
      -           Coördinatie

Al deze facetten komen bijna wel aan bod in de zwemtrainingen, behalve het stukje kracht misschien. Dit kun je wel wat trainen door met T-shirt te zwemmen of andere oefeningen te bedenken, maar de beste manier is toch om wat specifieke krachttraining hiervoor te gaan doen. Hierop zal ik in een later stadium nog wel eens op terugkomen. Om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen heb je natuurlijk ook trainingsvormen nodig. Een aantal vormen zal ik hieronder nog vermelden:

- Aëroob 1 trainingen.

  Deze trainingen onderhouden je uithoudingsvermogen en doe je aan het begin van een

  nieuw  seizoen.

  Je probeert dus zoveel mogelijk zuurstof uit te wisselen naar je spieren.

  Deze trainingen kun je ook goed gebruiken als herstel of techniektraining.
- Aëroob 2 trainingen.

  Hier train je, je hartminuutvolume. Dat is de hoeveelheid bloed die per minuut door je hart stroomt.

  Je traint dus je hartspieren.
- Aëroob 3 trainingen.

  Hier train je de VO2 max. De hoeveelheid zuurstof in je longen die je kunt uitwisselen naar je bloed.
- Anaëroob trainingen.

  Deze kun je nog onder verdelen in anaëroob 1 en 2 waarbij je melkzuur buffert in je lichaam of in

  het bloed krijgt.

  Bij deze trainingen hoort een lang herstel.
- Sprinttrainingen

  Dit zijn trainingen met korte afstanden op 100% welke je nog weer kunt verdelen in lactische en

  a-lactische sprinttrainingen.

Een seizoen wordt ingedeeld in 4 periodes.
- Algemene voorbereidingsperiode. 

  Hier wordt veel op uithoudingsvermogen en techniek coördinatie getraind.
- Specifieke voorbereidingsperiode. 

  Hier wordt veel anaëroob getraind op snelheid,  wedstrijdslag, afstand en coördinatie.
- Wedstrijdperiode of taperperiode. 

  Dit is de belangrijkste periode. Hier moet je in vorm zijn.
  Fysieke en mentale gesteldheid moet goed zijn.

  Alleen nog de puntjes op de I zetten.
- Overgangsperiode. 

  Dit is de rustperiode om tevens weer op te laden voor het nieuwe seizoen. 

Dit stukje gaat alleen nog maar over het onderdeel trainingsleer. Zo zijn er nog een aantal onder onderdelen in de trainingen waarop je kunt sturen zoals techniek, mentale en fysieke begeleiding en administratie. Om dit allemaal goed te laten verlopen moet je dus goed kunnen observeren en analyseren. Dat betekent dat de trainingen van een goed gehalte moeten zijn en deze dus ook goed afgewerkt moeten worden wil hiermee resultaat geboekt wordt.